Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

THÔNG TIN LIÊN HỆ

ĐT: (028) 3997.7171

Hotline: 0986.084242

Email: ufmkhoataichuc@gmail.com

Địa chỉ: 2C Phổ Quang, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM

Thời gian liên hệ:

- Sáng: từ 07g30 - 12g00

- Chiều: từ 13g00 - 16g30

Hiện có 177 khách Trực tuyến

Kết quả thi tốt nghiệp

#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 các lớp Đại học VLVH Khóa 9 đợt 1 và các lớp trả nợ (Ngày thi: 27/5/2018) 95
2 Kết quả thi tốt nghiệp lần 1 các lớp Đại học VLVH Khóa 9 đợt 1 và các lớp trả nợ (Ngày thi: 28/01/2018) 244
3 Kết quả thi tốt nghiệp lần 1 các lớp Liên thông Đại học VLVH Khóa 11 đợt 2 và các lớp trả nợ (Ngày thi: 26/11/2017) 397
4 Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 các lớp Liên thông Đại học VLVH Khóa 11 đợt 1 và các lớp trả nợ (Ngày thi: 26/11/2017) 206
5 Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 các lớp Đại học VLVH Khóa 8 đợt 2 và các lớp trả nợ (Ngày thi: 26/11/2017) 228
6 Kết quả thi tốt nghiệp lần 1 các lớp Liên thông Đại học VLVH Khóa 11 đợt 1 và các lớp trả nợ (Ngày thi: 23/7/2017) 348
7 Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 các lớp Liên thông Đại học VLVH Khóa 10 đợt 2 và các lớp trả nợ (Ngày thi: 23/7/2017) 244
8 Kết quả thi tốt nghiệp lần 1 các lớp Đại học VLVH Khóa 8 đợt 2 và các lớp trả nợ (Ngày thi: 23/7/2017) 751
9 Kết quả thi tốt nghiệp lần 1 các lớp Liên thông Đại học VLVH Khóa 10 đợt 2 và các lớp trả nợ (Ngày thi: 25/12/2016) 783
10 Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 các lớp Đại học VLVH Khóa 8 đợt 1 và các lớp trả nợ (Ngày thi: 25/12/2016) 861
Sapa Trek Sapa Trekking Tours Sapa Original Trek